Klienta numurs STC: 05-100-2004
Operators / uzņēmējs: Vaives pagasta ZS "KALAUZAS"
Reģ. Nr.: 59501016911
Īpašnieks vai pilnvarotā persona: Artis Rode
Liegumi: no 03.08.2021. atkārtots 12 mēn. pārejas periods biškopības jomai, aizliegts biškopības produktus marķēt ar norādi uz BL, no 02.12.2021. Bioloģiskās lauksaimniecības marķējuma noņemšana putnkopības produktiem
Novads: Cēsu
Pagasts: Vaives
Sertifikāts: 05-100-2004